Supplerende OverbygningsForløb

Med Supplerende OverbygningsForløb (SOF) kan du bygge oven på din gymnasiale eksamen 

Byg oven på din HF eller din EUX

Med et supplerende overbygningsforløb kan du bygge oven på din HF- eller din EUX-eksamen. Overbygningen giver adgang til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser på universitetet. 

Forløbet tilbydes på vores afdeling i Slagelse. Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb, som kan målrettes en naturvidenskabelig, humanistisk eller merkantil uddannelse.

 

Byg oven på din STX, HHX eller HTX

Hvis du har brug for at supplere din gymnasiale eksamen for at kunne opfylde adgangskravene til en bestemt videregående uddannelse, fx på universitetet, kan vi tilbyde forskellige kombinationer af HF enkeltfag.
Det er ikke muligt at søge SU i forbindelse med supplering af din STX, HHX eller HTX, men til gengæld kan du tage fagene lokalt i Slagelse.

 

Fag vi tilbyder, fra september - december:

  • Fysik C-B
  • Matematik A
  • Engelsk A
  • Tysk C-B

Vi tilbyder et særligt tilrettelagt forløb. 

 

Tilmelding

For tilmelding skal du kontakte en studievejleder:

  • Sigrid Østerbye, ss@vucklar.dk. Tilmelding senest primo september.

 

Økonomi
Undervisningen på den supplerende overbygning er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Derefter skal du betale 550 kroner pr. fag.

 

SU
Som studerende på den supplerende overbygning kan du søge om SU efter gældende regler, hvis du gennemfører inden for et halvt år. For at få SU skal du have mindst 22 timers undervisning om ugen, dvs. 2 fag. Det vil ikke være muligt at tage 3 fag samtidig,
Du kan få SU i undervisningsperioden, men ikke i eksamensperioden.

Dit forbrug af SU på overbygningen har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

 

Supplerende Overbygning uden SU
Hvis du ikke har behov for SU, imens du supplerer, kan du vælge at tage din supplerende overbygning på HF enkeltfag. Kontakt en vejleder, hvis du vil vide mere.

 

Optagelseskrav
For at kunne søge optagelse på den supplerende overbygning skal du have færdiggjort én af følgende eksamener: 

  • 2-årig HF-eksamen uden overbygning
  • HF enkeltfag, fuld eksamen, uden overbygning
  • EUX

 

Ét forsøg pr. fag og niveau
Du kan kun blive optaget én gang på samme fag og niveau. Du har brugt dit forsøg, hvis du ikke består din eksamen, hvis du ikke kommer til holdstart ,eller hvis du udmelder dig eller bliver udmeldt undervejs. Du har dog mulighed for at søge om dispensation, hvis der var en særlig grund til, at dit overbygningsforløb blev afbrudt første gang. 

 

Specifikke adgangskrav til de lange videregående uddannelser
Hvis du efter den supplerende overbygning mangler at opfylde specifikke adgangskrav til en konkret videregående uddannelse, kan du supplere med ekstra fag på gymnasial supplering (GS).