HF Online

Med HF Online bestemmer du selv, hvornår du studerer. Vil du gøre det om aftenen efter arbejde eller midt på dagen, hvor børnene sover til middag? HF Online er den fleksible måde at læse HF. Der er fast optag i august og januar, og der er løbende optag på baggrund af individuelle overvejelser i løbet af året.

Undervisningen

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, aftaler du det videre forløb med din lærer, så du kan få udleveret materiale og instruktion. Så går du selv i gang med onlinestudierne, dvs. at læse materialet og besvare opgaver. Går du i stå, kan du kontakte læreren på mail/via LUDUS Web.

Når opgaven er færdig, afleveres den via Canvas (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, og du får den ugen efter tilbage rettet og med kommentarer.

Der tilbydes workshops i alle fag – hvor emner/temaer diskuteres – disse meldes ud via LUDUS Web af lærerne.

 

At deltage i online undervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web.
Vejledning til LUDUS Web og Canvas eller få personlig instruktion (spørg din lærer).

Du er selv ansvarlig for at overholde det månedlige antal opgaver. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om HF Online, kontakt vejleder Käte Jensen khj@vucklar.dk

Fag

Du kan på vores online tilmelding se vores holdudbud, som løbende bliver opdateret. 

Gå til online tilmelding.

Tidsforbrug pr. uge

Arbejdsbelastning, inkl. forberedelse til undervisningen og besvarelse af opgaver.

 

Arbejds- og opgavebyrden er afhængigt af niveau og varighed af faget, se mere nedenfor:

C-niveau over ½ år

 • Dansk C:
 • Engelsk C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 t. pr. uge på engelsk C.
 • Religion C:
 • Psykologi C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 timer pr. uge på psykologi C.
 • Samfundsfag C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Her skal du regne med at bruge ca. 10 timer pr. uge på samfundsfag C.
 • Matematik C: her skal du lave en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 13-14 timer pr. uge på matematik C.
 • Geografi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges ca. 10 timer pr. uge på geografi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 20 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske ekseperimentelle arbejde ud i august og kan også ses på modulet/under lektioner.
 • Kemi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges 10 timer pr. uge på kemi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 20 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske eksperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.
 • Mediefag:

 

B-niveau over 1 år

 • Engelsk B: her skal du skrive en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på engelsk B.
 • Historie B:
 • Psykologi B: er tilrettelagt med en opgave hver 2. uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer på B pr. uge. I psykologi B skal der som udgangspunkt udarbejdes et eksamensprojekt for at du kan gå til eksamen.
 • Samfundsfag B: her skal du regne med at bruge 8 og 10 timer på B pr. uge. Der skal udarbejdes to obligatoriske projekter i samfundsfag B for at du kan gå til eksamen.
 • Matematik B: her skal du lave en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på matematik B.

A-niveau over 1 år

 • Dansk A: her skal du skrive en opgave hver uge. Regn med at bruge omkring 10-12 t. pr. uge på dansk A.

Økonomi

Dansk, engelsk, geografi, kemi, matematik, psykologi, religion, mediefag, historie og samfundsfag. Koster 550 kr. pr. fag.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener. Du er automatisk meldt til eksamen på HF Online. At gå til eksamen hører med til at være studieaktiv, og du forventes derfor at gå til eksamen. 

 

Information om eksamen

Tilmelding
Du kan lave en online ansøgning, hvorefter vores vejleder kigger på din ansøgning eller du kan snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt.

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.