VUC samarbejder

Uddannelsesnetværk Ringsted

Et samarbejde mellem skolerne i Campus Ringsted og Ringsted og Sorø kommuner.
Ledernetværket dækker alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Ringsted. I ledernetværket sidder også repræsentanter fra Ringsted og Sorø kommuner. Vi laver arrangementer på tværs af skolerne, for elever, lærere og vejledere.

 

 • Vi sparrer med hinanden, inspirerer og rådgiver hinanden og arbejder hen imod så mange fælles arrangementer og retningslinjer – der giver mening.
 • Vi har fælles repræsentation i Lokalrådet – et råd nedsat af Midt- og Vestsjællands Politi til forebyggelse af kriminalitet.
 • Vi har et forpligtende garantiskolesamarbejde - som skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelser og lette omvalg.
 • Vi har fælles elevnetværk og fælles arrangementer, fx fodbold- og basketturnering i Campus hvert år efterår/forår.
 • Vi har et vejledernetværk for alle vejledere på skolerne samt vejlederne i UU Ringsted og Sorø. Netværket drøfter aktuelle fælles temaer, og alle arbejder målrettet på at fastholde de unge i uddannelse - på den ene eller den anden uddannelse.
 • Vi samarbejder om uddannelsesdage for alle unge i grundskolen i Ringsted kommune, et 2-dages vejledningsarrangement, der afholdes for at gøre de unge i Ringsted klogere på de uddannelsesmuligheder, der er lokalt.
 • Vi har et lærernetværk, i fagene dansk, matematik og engelsk. Formålet er at øge kendskabet til den faglige undervisning i grundskolen for lærerne på de gymnasiale uddannelser og at øge kendskabet til den faglige undervisning i de gymnasiale uddannelser for grundskolelærerne.

 

Aktører:

 • Midtsjællands Gymnasier, rektor, Lene Eilertsen
 • ZBC, vicerektor HHX og HTX, Claus Junge
 • ZBC, uddannelsesleder SOSU, Anne Demant
 • ZBC, uddannelseschef EUD, Klaus Helstrand
 • Campusskolen, skoleleder, Kristina Ramsing Fischer
 • 10. klasse på Campusskolen, viceskoleleder, Christie Beckmann
 • HF & VUC Klar, rektor, Hanne Normann Michelsen
 • FGU Midt- og Østsjælland, direktør Jesper Madsen
 • FGU Midt- og Østsjælland, afdelingschef Henrik Bøll Larsen
 • Ungeenheden Ringsted kommune, leder, Erik Vestergaard
 • Ungdomsskolen Ringsted, leder, Helle Friis-Mikkelsen
 • Ungeliv, Ringsted, leder Anja Resen
 • UU Sorø, leder, Helle Jacobsen     

Junior Talent Ringsted

HF & VUC Klar Ringsted deltager i Junior Talent-forløb i Ringsted kommune. Junior Talent er et samarbejde i Campus-området, hvor HF & VUC Klar, MSG og ZBC deltager for at introducere talentfulde unge fra grundskolerne i Ringsted til de stærke gymnasiale tilbud, der er i kommunen.

Junior Talent-forløbene drives af Akademiet for Talentfulde Unge, som er en privat organisation, hvis formål er at tilbyde særlige forløb for ekstra talentfulde unge.

 

Vi sammensætter et program for de talentfulde unge, som giver dem et indblik i de emner der bliver arbejdet med på HF.

Emner der tidligere har været arbejdet med:

 • Religion og etik om aktiv dødshjælp
 • Den iscenesatte tilværelse – om unge på de sociale medier

 

Vi får altid en positiv tilbagemelding fra de unge, som er meget motiverede for at lære mere og at få et indblik i gymnasieundervisning, inden de søger videre i ungdomsuddannelser.

VUC Erhverv Sjælland og København

VUC Erhverv Sjælland og København er et stærkt samarbejde mellem 4 VUC’er i Region Sjælland og Region Hovedstaden: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF & VUC, KVUC og HF & VUC Klar.

 

Vi samarbejder om virksomhedsrettede kurser – formålet er at styrke det samlede efteruddannelsestilbud i hele regionen inden for det almene område. Vi har mulighed for at tilbyde de samme kurser og forløb på tværs af kommunegrænserne.

 

Samarbejdspartnere, virksomheder og deres ansatte vil opleve, at VUC har fælles uddannelsestilbud, uanset hvor man bor i regionen.

 

Læs mere om VUC Erhverv Sjælland