Snydpolitik

Snyd er.. 

 • Når du skriver af fra bøger og fra internettet, når det ikke er dig selv, der har skrevet det. 
 • Når du bruger oversættelsesprogrammer ved fremmedsprogsopgaver, fx Google Translate.
 • Når du ikke skriver, hvem der har skrevet bogen eller artiklen.
 • Når du bruger andre studerendes opgaver i dit eget navn
 • Når du genbruger dele af eller hele egne opgaver, synopser etc., som tidligere er afleveret.
 • Når du får så meget hjælp til din opgave, at det ikke længere er dig, der har skrevet opgaven.
 • Når du tilgår internettet i de fag, hvor det ikke er tilladt at bruge internettet i eksamenssituationen.

 

Hvis du snyder, vil du straks blive bortvist.

 

Hvis der efter prøven opstår mistanke om, at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med vicerektor eller rektor.

Bliver mistanken bekræftet, så vi din karakter bliver annulleret. På karakterlisten noteres BO (Bortvist).

HF & VUC Klar tjekker brug af internet under prøven, hvis der er mistanke om snyd.

 

Alle opgaver bliver elektronisk skannet med henblik på at afsløre eventuelt snyd. Skolen råder over programmer, der kan foretage en sådan skanning. Dette gælder både i den daglige undervisning og til eksamen. Skolen foretager stikprøver til eksamen.

 

Konsekvenserne ved snyd

 • HF & VUC Klar accepterer ikke "snyd"-opgaver som afleveret opgave. Du skal derfor aflevere en ny opgave.
 • Du vil blive indkaldt til samtale med din faglærer og din afdelingsleder, hvis du afleverer en "snyd"-opgave, hvor du vil modtage en mundtlig advarsel 1. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du vil modtage en skriftlig advarsel 2. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du kan risikere udmeldelse, uden yderligere varsel, 3. gang, du afleverer en ”snyd”-opgave.
 • Snyder du eller forsøger du at snyde til eksamen, vil du blive bortvist fra den eksamen, du er i gang med. Snyd er også at tilgå internettet, hvor dette ikke er tilladt.
 • Vær opmærksom på, at i en stor del af eksamensfagene, er det ikke tilladt at bruge internettet under eksamen.

Hvorfor er snyd et problem?

 • Fordi underviseren skal bedømme/vurdere, hvad du kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition*, der bygger på gennemsigtighed* og validitet*. Tillid til, at lægen er uddannet læge.
 • Fordi det er tyveri!

Hvordan undgår du snyd?

 • Husk altid at sætte citater i citationstegn* (”…”) og angiv kilden (bogen/artiklen/linket) tydeligt.
 • Så snart du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en præcis kildehenvisning*, så læreren kan se, hvem der har skrevet det.
 • Når du skriver en tekst, skal man kunne se, hvilke dele der er et resultat af dit eget arbejde, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden: fortæl din læser, når en anden kilde* taler.
 • Når du læser – lav gode noter, så du træner i at skrive selv.
 • Notér bog/artikel og sidetal, når du finder noget, du kan bruge. Så er det nemmere at finde sidetallet igen, hvis citat eller pointe bruges på et senere tidspunkt.
 • Vær loyal* over for dine kilder og anvend dem korrekt og fair.

 

Eksamensbekendtgørelse §20


*Ordforklaring 
 • Videnskabelig tradition = det betyder, at alle skoler i Danmark underviser eleverne i at det er helt grundlæggende/meget vigtigt, at man selv laver sine opgaver, selv går til eksamen og ikke får hjælp fra andre.
 • Gennemsigtighed = at det er tydeligt, hvem der har skrevet opgave/bog/artikel
 • Validitet = korrekthed, sandhed
 • Citationstegn = tegn før og efter et citat, fx: Skolen siger: ”Du må ikke snyde til eksamen, heller ikke selv om det ikke er med vilje”.
 • Kilde = nogen, eller noget, der fortæller noget. Det kan være skriftligt materiale; bog/artikel, noget fra internettet. Eller det kan være en person, der siger noget.
 • Kildehenvisning = at man fortæller hvem der har skrevet eller sagt dét, man skriver i teksten.
 • Loyal = her betyder det, at hvis man ikke skriver, hvem der har skrevet eller sagt noget, så stjæler man faktisk deres ideer.